در حال بارگزاری....
دانلود

ترنم حجاز(مقام حجاز )استاد شیخ عصمت(3)

(tanzil.net )( quran.com )سایتهای مخلصانه وزیبای قرآنی به تمامی زبانهای دنیا و با صدای اساتید ممتاز جهان اسلام27سبك-منشاوی عبدالباسط ومشاری العفاسی و..... شما اساتید ودانشجویان محترم در در بخش قواعد با قواعد عربی كلمه به كلمه قرآن كریم آشنا می شوید (قواعد عربی كل آیات ونقش كلمات بنا به موقعیت در جمله ودر آیه ها)در سایت مفید quran.com. در بخش (tab)word by word


مطالب پیشنهادی