در حال بارگزاری....
دانلود

ترنم نهاوند(مقام نهاوند )استاد شیخ عصمت(4)

(tanzil.net )( quran.com )سایتهای مخلصانه وزیبای قرآنی به تمامی زبانهای دنیا و با صدای اساتید ممتاز جهان اسلام27سبك-منشاوی عبدالباسط ومشاری العفاسی وپرهیزگار..... شما اساتید ودانشجویان محترم در در بخش word by wordبا كلمه به كلمه قرآن كریم آشنا می شوید (قواعد عربی كل آیات ونقش كلمات بنا به موقعیت در جمله ودر آیه....صلوات