در حال بارگزاری....
دانلود

استاد زكی الدین حنفی( آموزش مقام حجاز) مالزی

استاد زكی الدین حنفی( آموزش مقام حجاز) مالزی (tanzil.net )( quran.com )سایتهای مخلصانه وزیبای قرآنی به تمامی زبانهای دنیا و با صدای اساتید ممتاز جهان اسلام27سبك-منشاوی عبدالباسط ومشاری العفاسی وپرهیزگار..... شما اساتید ودانشجویان محترم در در بخش قواعد با قواعد عربی كلمه به كلمه قرآن كریم آشنا می شوید (قواعد عربی كل آیات ونقش كلمات بنا به موقعیت در جمله ودر آیه ها)در سایت مفید quran.com. در بخش (ta


مطالب پیشنهادی