در حال بارگزاری....
دانلود

ترنم (مقام حجاز ) از (نفر اول مسابقات بین المللی 2014)

ترنم (مقام حجاز ) از استاد وقاری ممتاز بین المللی حاج آقا علی ترمیزی (مالزی) هرسه قسمت دستگاه (قرار وجواب وجواب الجواب)
شاداب و مهربان تمرینات قبل از مسابقات 2014 حاج علی آقا رو هم ببینین . صلوات