در حال بارگزاری....
دانلود

ووشو ، تی جی چوون ، آل چاینا گیمز 2013 ، ما جی ین چائو

در مسابقات جام پارس که پارسال در زنجان برگزار شده بود هم شرکت کرده و قهرمان شد . در این مسابقات هم به مقام اول دست یافت .