در حال بارگزاری....
دانلود

ووشو ، گوون شو 2013 ، لیو جی ین گنگ از تی ین جین

آقای لیو جی ین گنگ از ووشو کارهای با سابقه در ووشو مدرن میباشد که از سال 2004 در مسابقات ملی چین شرکت کرده است .