در حال بارگزاری....

آیا در قرآن آیاتی مخالف توسل وجود دارد؟

آیا در قرآن آیاتی مخالف توسل وجود دارد؟


8 دی 96