در حال بارگزاری....
دانلود

حمله موثر با اژدها Dragon

در این ویدئو شما حمله ای را به یک بیس قوی مشاهده می کنید. که با 10 اژدها لول 3 و 3 عدد طلسم خشم (Rage Spell) موفق به دریافت 2 ستاره برای کلن وارز شده است
http://clash-of-clans.ir/