در حال بارگزاری....
دانلود

تپه اژدها | Dragon Hills

توی داستان های کهن اساطیری از عشق شاهزاده خانم به شاهزاده جوان با اسب سفیدش که اون رو از برج بلند که زندانی شده نجات میده صحبت های زیادی به میان آمده اما این بار در کمال ناباوری داستان کمی تغییر کرده و پرنس جوان به کمک دخترک نرفته و نفرت دختر رو بر انگیخته که با اژدهاش تمام دهکده ها را خراب میکنه تا به اون شاهزاده که در پی گنج بوده نه شاهزاده خانم رو پیدا کنه و به سزای عملش برسونه