در حال بارگزاری....
دانلود

عشق پرورش اژدها - Dragon Mania Legends

یکی از جالب ترین و زیباترین بازی های پرورش اژدها
به اژادر (جمع اژدها) خود حیات ببخشید و آنها را آماده جنگ های اسطوره ای کنید!
سرزمین اژادر را از نو بنا کنید.
از اژادر کوچک و بامزه نگهداری کنید تا از تخم بیرون بیایند و آنها را پرورش دهید تا بتوانید در جنگ علیه وایکینگ ها از آنها استفاده کنید.
در این بازی بیش از 100 گونه اژدها وجود دارد که به تدریج که در پرورش اژدها مهارت پیدا میکنید و تبدیل به ارباب اژادر میشوید میتوانید تمام آنها را کشف کنید.

ویژگی ها:
- امکان ساخت انواع و اقسام لانه ها برای اژادر خ