در حال بارگزاری....
دانلود

مدلسازی نازل در Fluent

آدرس دریافت: http://mohandesbartar.ir/frn2710
نازل در موتور جت دهانه ای است که از طریق آن جریان خروجی وارد جو می شود.از این وسیله برای رسیدن به حداکثر انرژی جنبشی استفاده می شود.در یان آموزش یک نازل همگرا واگرا را شبیه سازی می کند.مش زنی تحلیل رو گام به گام بررسی می کنیم.


30 آبان 96