در حال بارگزاری....
دانلود

مدلسازی جریان در یک مخلوط کننده T شکل در Fluent

آدرس دریافت: http://mohandesbartar.ir/frn2725
هدف اول از حل این مسیله مشخص کردن روش مخلوط شدن دو سیال با دمای مختلف در یکدیگر و نیز محاسبه ماکزیمم فشار است.هدف دوم یادگیری design modeler است.


30 آبان 96
مطالب پیشنهادی