در حال بارگزاری....
دانلود

به این میگن رقص باند.

دو تا باند ساده سونی ایکس پلود بدون آمپلی فایر...صدای پخش نصف بود.باند ها هم خیلی کثیف.فکر کنم اگه تمیز بشه بهتر میشه صداش.صدای خس خس از گوشی خودمه.چون خیلی نزدیک بود به باندها بد ضبط شده.