در حال بارگزاری....
دانلود

موج نخبگان ، آماده جهش بخشی به اقتصاد

دیدار صمیمانه معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری با هیات نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان/
دکتر ستاری: لزوم تغییر نگاه دولت به بخش خصوصی
دکتر گوهریان : آمادگی نخبگان برای جهش بخشی به اقتصاد
امامی : از مخترعین و نخبگان حمایت عملی شود