در حال بارگزاری....
دانلود

چند راه موثر برای جلوگیری از غرق شدن هنگام وقوع سیل

این مدل تقریبا شبیه ترین حالت سیلاب به سیل شیراز است و می تواند این مدل باز هم تکرار شود.


1 اسفند 98