در حال بارگزاری....

پناه آوردن گوزن‌ ها به شهر در پی وقوع سیل

وقوع آب گرفتگی در یکی از جنگل‌های ژاپن، باعث شد تا صدها گوزن‌ به شهر «نارا» واقع در این کشور پناه بیاورند.


17 مرداد 96