در حال بارگزاری....
دانلود

گردهمایی روسای سازمان صنعت، معدن و تجارت با حضور وزیر ص

شبکه یک - 10 مرداد 94- 14:00| وزیر صنعت می گوید: برخورداری از چندین صنعت بزرگ جهانی هدفگذاری برنامه های ما برای صنعتی شدن کشور است.