در حال بارگزاری....
دانلود

بازدید وزیر صنعت، معدن و تجارت از صنایع شیراز

شبکه خبر- 23 فروردین 94- 18:15| وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: روند توسعه ی صنعتی در استان فارس در حال شکل گیری است و وظیفه ما نیز حمایت از سرماسه گذاران صنعتی است.