در حال بارگزاری....
دانلود

حضور وزیر صنعت ، معدن و تجارت در هفتمین نمایشگاه سنگ

بازدید وزیر محترم صنعت ، معدن و تجارت از هفتمین نمایشگاه سنگ ، معدن و ماشین آلات وابسته و حضور ایشان در غرفه یوستون