در حال بارگزاری....
دانلود

هنرجویان تهران دوره مدیریت"بهبود" کیفیت زندگی(بهمن1393)

برای آشنایی با کیفیت آموزشی هراستاد، بهترین راهکار اینست که از هنرجویان قبلی شان کسب اطلاع کنید.
مسلماً هنرجویانی که بطور کامل دوره را طی کرده اند، نه اینکه فقط در همایش معارفه شرکت کرده باشند.