در حال بارگزاری....
دانلود

اذعان جالب نماینده (اصطلاحا) اصلاح طلب مجلس درباره دروغهای انتخاباتی روحانی

اذعان جالب نماینده (اصطلاحا) اصلاح طلب مجلس درباره دروغ های انتخاباتی روحانی :
"روحانی می دانست برخی شعارها در حیطه اختیارش نیست ولی در انتخابات مطرح کرد "


5 آذر 96
مطالب پیشنهادی