در حال بارگزاری....
دانلود

روحانی,غرضی و عارف اصلاح طلب هستند!

شبکه خبر برای معرفی نامزدهای تایید صلاحیت شده تو سط شورای نگهبان قانون اساسی گرایش نامزدها را مشخص کرده و می گوید که عارف و روحانی و غرضی اصلاح طلب هستند و سعید جلیلی مستقل است!این در حالیست که در مناظرات غرضی مقابل اصلاح طلبان موضع گرفت و جلیلی نامزد افراطی و رادیکال جریان اصولگرا محسوب می شود-اگر قبول کنیم که غرضی وزیر موسوی و هاشمی بوده است آیا این دلیلی می شود که ایشان اصلاح طلب هستند!