در حال بارگزاری....
دانلود

افراطی ها +چشمک جنجالی نماینده اصلاح طلب مجلس

برای یک جناح سیاسی فاجعه بار است که به یک عضو خود دستور دهند که جو یک کمیسیون را بر هم بریزد! یاد جر زنی بچه های چهار تا پنج ساله افتادم.