در حال بارگزاری....
دانلود

نشست خبری مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی شماره 1

فیلم نخستین نشست خبری دکتر سید تقی نوربخش مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی
23 آذرماه 1392