در حال بارگزاری....
دانلود

نشست خبری مدیر عامل سازمان حسابرسی

شبکه دوم سیما- 15 بهمن 93- 20:30| مدیر عامل سازمان حسابرسی گفت تنها راه برای بسته شدن حفره های اطلاعاتی بانک ها کنترل سیستمی است. به گفته سهیلی پور با وجود این که حجم نقدینگی در 15 سال اخیر 30 برابر شده است اما توان کنترلی نظام بانکی به این سرعت رشد نکرده است.