در حال بارگزاری....
دانلود

نشست خبری معاون فرهنگی واجتماعی سازمان تامین اجتماعی-1

فیلم نشست خبری دکتر اعتصامی معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی
14 اردیبهشت ماه 1393