در حال بارگزاری....
دانلود

نشست خبری مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی شماره 2

فیلم نخستین نشست خبری دکتر سید تقی نوربخش مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی 23 آذرماه 1392