در حال بارگزاری....
دانلود

خاکسپاری نیما وارسته با صدای مرتضی پاشایی که خودش هم از

خیلی عجیب بود. تصویربردارمان همین الان كه داشتیم كار را تدوین می كردیم اشك می ریخت. راستش را بخواهید ما هم گریه كردیم. آخر سخت است داغ جوان. نیما وارسته همه را در شوك فرو برد. حمید عسگری، سهراب پاكزاد، بابك صحرایی و خیلی های دیگر در غم از دست دادن نیما وارسته فریاد كشیدند. دوست نداشتیم، اما باید شما را هم در جریان این اتفاق می گذاشتیم. در خداحافظی ما با نیما وارسته شریك باشید... خدا می داند غم از