در حال بارگزاری....
دانلود

خاکسپاری مرحوم مرتضی پاشایی

تشکر پدر و عموی پاشایی از مردم و صحبت های سید جواد هاشمی در مورد شایعات اینترنتی