در حال بارگزاری....
دانلود

به یاد مرتضی پاشایی .دلم گرفته با صدای نیما پیلتن(کامل)

اولین سالگرد مرتضی پاشایی عزیز هنرمند مردمی محبوب و فقید
تنظیم مصطفی انوشه
با صدای نیما پیلتن