در حال بارگزاری....
دانلود

مراسم خاکسپاری مرتضی پاشایی...

امروز جمعیت خیلی زیاد بود...بخاطر همین خاکسپاری به روز بعد موکول شد...واقعا خواننده ای بود که واسه همه بود...