در حال بارگزاری....
دانلود

یک تیکه از اهنگ فیلم شاهرخ خان به نام ترس

کیرن(جوهی چاولا)یک دختر دانشجوست که هنگامیکه در راه بازگشت به خانه برای تعطیلات است،صدای آواز خواندن پسری را می شنود که برای او می خواند.کیرن که گمان می کند دوست پسر او،سونیل(سانی دئول)است که اومده تا اورا به خانه ببرد امااوسونیل نیست بلکه راهول(شاهرخ خان)هم دانشگاهی کیرن است که اورا دوست دارد وبرای به دست آوردنش هر کاری می کند.