در حال بارگزاری....
دانلود

اشتی سلمان خان و شاهرخ خان بعد از پنج سال

سلمان خان و شاهرخ خان که 5سال قبل در تولد دوست دختر سلمان خان با هم مشاجره کردند دیروز در یک مراسم افطاری با هم استی کردند