در حال بارگزاری....
دانلود

اسکناسهای کشور چک (کرون چک)

در این ویدئو چکیده ای از زندگی شخصیتهایی که تصویر آنها روی اسکناسهای کشور چک نقش زده شده است، بیان می شود.

موسیقی متن، سرود ملی کشور چک است.

سایر نوشته هایم را در وب سایتم nakisa-nooraee.com دنبال کنید