در حال بارگزاری....
دانلود

مراحل چک کردن لب تاب هایی که شارژ نمی شوند(چک کردن ای سی ها)دکتر روا کوتیس وارا فیلم دوم

مراحل چک کردن لب تاب هایی که شارژ نمی شوند(چک کردن ای سی ها)دکتر روا کوتیس وارا فیلم دوم

دکتر روا کوتیس وارا یکی از بر جسته ترین اساتید هند می باشد که در سایت خود وره های مجازی آموزش تعمیرات لب تاب و کامپیوتر و مانیتور را دارد.