در حال بارگزاری....
دانلود

وقتی خدمتی در شبکه وهابی کلمه رسما اعلام کرد دیگرعربستان پول مفت به آنها نمی دهد

وقتی خدمتی در شبکه وهابی کلمه رسما اعلام کرد دیگرعربستان پول مفت به آنها نمی دهد!!(در آنتن زنده


16 دی 96