در حال بارگزاری....
دانلود

افزایش قیمت شمش و سنگ آهن منجر به افزایش چشمگیر قیمت فرآورده‌های آهنی شد

افزایش چشمگیر قیمت فرآورده‌هایی که از آهن به دست می‌آید به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه آن از جمله شمش و سنگ آهن است.


23 تیر 96