در حال بارگزاری....
دانلود

سال آینده، قیمت حامل های ارژی بدون افزایش قیمت

شبکه یک- 5 اسفند 93- 19:00| رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی گفت در سال آینده قیمت حامل های انرژی افزایش نخواهد یافت.