در حال بارگزاری....
دانلود

تولدی دوباره با حمایت از یک سرباز

سربازی از جنگ برگشته که پس از بازگشت الکلی شده و بدون سرپناه مانده توسط بک بنیاد حمایت از سربازان مورد حمایت قرار گرفته و در اوج تا امیدی به سر می برد و در وضعیتی پریشان است و به او رسیدگی می کنند بطوربکه تا لحظه آخر خودش را در آیینه نمی بیند.
حتما ببینید!