در حال بارگزاری....
دانلود

مرگبارترین و وحشی ترین موجود جهان (خوردن لک لک)

پیرانای سینه سرخ یکی از مرگبارترین موجودات جهان میباشد که در رودخانه آمازون بصورت دسته جمعی زندگی میکند و از گونه های مهاجم میباشد.این ماهیان گوشتخوار که همیشه گرسنه هستند حتی به موجودات بزرگ مثل گوزن و گراز نیز در آب حمله کرده و حتی به انسان هم حمله میکنند.این ماهی از ماهیان آکواریومی آب شیرین هستند که در ایران هم موجود است که اگر یکی باشد ترسو ولی دوتا به بالای آن وحشی و ماهی خوار است.