در حال بارگزاری....
دانلود

مراقبت از لک لک ها توسط روستاییها در ملکان آذربایجان

https://instagram.com/tabrizlinks زمانی بود لک لک ها و فلامینگوهای بسیاری به مناطق آذربایجان کوچ و سکنی داشتند اما با خشکسالی ها و بخصوص وضعیت دریاچه اورمیه و کم آبی تعداد آنها بسیار کم شده ولی در روستایی حمایت و برای لک لکها در روستای اطراف ملکان آب فراهم میکنند http://tabrizlinks.mihanblog.com