در حال بارگزاری....
دانلود

شکست تحقیر آمیز یک گله ببر از یک لک لک

موجودی که یه ذره دل و جرات نداره و قادر نیست حتی به صورت دسته جمعی هم حریف یه پرنده نحیف غیر شکاری بشه، بعضیا ازش انتظار دارن که اونو باید با شیر مقایسه کرد :)) شیری که فیل افکنه