در حال بارگزاری....
دانلود

دستگاههای قرآنی(حجاز-عراقی..)

دستگاههای قرآنی(حجاز-عراقی..) دقیق وفنی به نكات صوتی استاد در هنگام تلاوت وتكرار دقت بشود خوب است.صلوات


مطالب پیشنهادی