در حال بارگزاری....
دانلود

دستگاههای قرآنی (مرور مقامهای قرآنی) فوق العاده فنی

دستگاههای قرآنی (مرور مقامهای قرآنی) فوق العاده فنی وسطح بالا كه همه عزیزان از بهترینهای مالزی بشمار میان در اینجا شما استاد حسن الشكری را در جلسه تقویت مبانی صوت ولحن استاد پیشكسوت مالزی وقاری ممتاز بین المللی گذشته مالزی در یك جلسه آرام كاملا صمیمی می بینید منزل استاد .استاد حسن الشكری قاری ممتاز بین المللی هستن . در سرزمین زیبای مالزی. اعجاز و تلاوت .صلوات


مطالب پیشنهادی