در حال بارگزاری....
دانلود

دستگاههای قرآنی( صبا..)استاد شیخ عصمت

دستگاههای قرآنی( صبا..)استاد شیخ عصمت. نكته مقامها هركدام از سزمینهای و قومیتهای مختلف وارد موسقی عرب شده اند .بعنوان مثال خیلی ها معتقدند مقام نهاوند از منطقه نهاوند امروزی وارد موسیقی عرب شده واكثر قریب به اتفاق میگویند این دستگاه از سرزمین هندوستان وارد شده ریشه هندی دارد .منم میگم فعلا فكر اساسی در انتخاب قاری برا مسابقات قدیمی مالزی بكنبم مقام ششمی اخیر واین همه قاری ممتاز در ایران !!


مطالب پیشنهادی