در حال بارگزاری....
دانلود

فرقه ی بسیار عجیب اسلامی در پاکستان!

ظااهرا اینجا پاکستان هستش .
بعضی ها هم از شاهدان ویویدو گفتند که اینها یک فرقه ی جادوگری هستند اگر هم شما چیزی میدونید برای ما بگید