در حال بارگزاری....

آموزش آهنگین الفبای عربی برای كودكان زیبا و دلنشین2

(tanzil.net )( quran.com )سایتهای مخلصانه وزیبای قرآنی به تمامی زبانهای دنیا و با صدای اساتید ممتاز جهان اسلام27سبك-منشاوی عبدالباسط ومشاری العفاسی وپرهیزگار..... شما اساتید ودانشجویان محترم در در بخش قواعد با قواعد عربی كلمه به كلمه قرآن كریم آشنا می شوید (قواعد عربی كل آیات ونقش كلمات بنا به موقعیت در جمله ودر آیه ها)در سایت مفید quran.com. در بخش (tab)word by word )صلوات