در حال بارگزاری....
دانلود

فیلم آموزش فارسی Configure نمودن VMware vSphere Client 5.5


سر فصل دوره

VMware vSphere، پیشرفته ترین بستر موجود برای مجازی سازی است .


VMware vSphere ، مطمئن ترین بستر مجازی سازی برای پردازش ابری (Private cloud)


نسخه Hypervisor (سروری) آن در واقع VMware ESXi 5.5، مطمئن ترین از جنبه کارایی و امنیت بالا و مقیاس پذیری در میان رقیبان خود است.


برپاسازی سرورها به وسیله ESXi نه تنها بودجه سازمان شما را حفظ نموده بلکه مجازی سازی سرورها حقیقتا به مراتب ایمن تر ، مناسب تر می باشد و همچنین زمان کمتری را برای تصحیح اشکالات نسبت به سرورهای واقعی از شما به هدر می دهد.


قادر به ایجاد Data Center های خواهید بود که از درجه بالایی از Performance ، Scalability، Reliability برخوردار هستند.


برخی از مباحث مجازی سازی VMware vSphere 5.5 :

1- مقدمه‌ای بر مجازی سازی و گواهینامه‌ شرکت VMware

2- نصب و پیکربندی ESXi Server و vSphere Client

3- مباحث پیشرفته VMware vSphere Client

4- نصب و پیکربندی Simplified vCenter Server

5- نصب و پیکربندی Advanced vCenter Server

6- نصب و پیکربندی OpenFiler

7- پیکربندی سوئیچ‌های استاندارد یا vSS وسویچ های توزیع شده یا vDS

8- ایجاد کلاستر و پیکربندی Feature های کلاسترینگ DRS , vMotion , SDRS , DPM

9- طرح‌ریزی و اجرای High Availability یا HA و Flout Tolerance یا FT

10- ایجاد و مدیریت Resource Pool , NIOC , SIOC

11- نصب و پیاده سازی vSphere Update Manager

12- نحوه ایجاد و پیکربندی Storage API ها

13- آشنایی با vSphere Power CLI , vSphere CLI , Putty , Other Command Line Options

14- آشنایی با نحوه نصب و پیکربندی ESXi Server از راه دور با قابلیت Auto Deploy Server

15- پشتیبان‌گیری و بازگردانی ماشین‌های مجازی با کمک vSphere Data Protection 5.8

16- آشنایی با نحوه تبدیل ماشین های فیزیکی به Virtual Machine

17- مدیریت Clone ، VM Template ، vApp و تنظیمات ماشین های مجازی

18- آشنایی با قابلیت ها و توانمندیهای VMware vCenter Server

19- نحوه ایجاد و پیکربندی vCenter Server Appliance

20- آشنایی با ابزار ذخیره سازی vSphere Storage Appliance

21- آشنایی با قابلیت های vFlash و نحوه پیکربندی آن

22- آشنایی با قابلیت های vSAN و نحوه پیکربندی آن


17 آبان 98