در حال بارگزاری....
دانلود

فدای مظلومیتت سید(پاسخ سید حسن نصرالله به صهیونیستها)

فدای مظلومیتت سید(پاسخ سید حسن نصرالله به اسرائیل)
در این ویدئو قائد و أمین العام حزب الله لبنان جواب تهمت و توهین صهیونیست و برخی از اعراب جاهل و خائن رو میدهند.