در حال بارگزاری....
دانلود

طول دوره ی نامزدی و عقد

دکتر حمید نجات به مدت زمان دوران عقد و نامزدی اشاره می کند.